เอก้า

เอก้า

แรงบันดาลใจจากกล้วย และไข่ สู่ผลงาน สถาปัตยกรรมแบบเมืองร้อน ด้วยรูปทรงที่เป็นอมตะ สร้างความโรแมนติก