นิกส์

นิกส์

ฉีกทุกกฏเกณฑ์ ลดทอนส่วนที่ไม่จำเป็น ก่อให้เกิดรูปทรงแปลกใหม่ ไม่เหมือนใคร