อ่างล้างหน้า แบบแขวนผนัง


อ่างล้างหน้า แบบแขวนผนังพร้อมขา


อ่างล้างหน้า แบบวางบนเคาน์เตอร์


อ่างล้างหน้า แบบฝังครึ่งเคาน์เตอร์


อ่างล้างหน้า แบบฝังบนเคาน์เตอร์


อ่างล้างหน้า แบบฝังใต้เคาน์เตอร์


อ่างล้างหน้า แบบขาตั้งพื้น