คำถามที่พบบ่อย

คำถาม คำตอบ เกี่ยวกับแนวทางในการติดตั้ง การใช้งาน ไปจนถึงการดูแลรักษาสุขภัณฑ์ 

หากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม หรือใช้บริการจากทีมช่างผู้เชี่ยวชาญ กรุณาติดต่อได้ ที่นี่

คำถาม : น้ำไหลลงโถตลอด

 • มีสิ่งสกปรกจับที่ซีลยางชุดทางน้ำเข้า ( fill valve ) หรือซีลยางชำรุดฉีกขาด
  • ตอบ : ถอดซีลยางออกมาล้างทำความสะอาด/ กรณีชำรุดฉีกขาดเปลี่ยนชุดทางน้ำเข้า

 • มีสิ่งสกปรกจับที่ซีลยางชุดทางน้ำออก ( flush valve ) หรือซีลยางชำรุด (สีเทา)
  • ตอบ : ถอดซีลยางออกมาล้างทำความสะอาด กรณีชำรุดฉีกขาดต้องเปลี่ยนซีลยาง (สีเทา)

 • ตั้งระดับน้ำสูงเกินท่อน้ำล้น
  • ตอบ : ปรับระดับน้ำให้อยู่ในระดับเหมาะสม ( water line )
  คำถาม : น้ำไม่เข้าแท้งก์ / เข้าแท้งก์ช้า

 • มีสิ่งสกปรกติดที่ชุดกรองผงชุดทางน้ำเข้า
  • ตอบ : ถอดชุดกรองผงออกมาล้างทำความสะอาด

 • ชุด Stop valve สกปรก
  • ตอบ : ถอดชุดกรองผงออกมาล้างทำความสะอาด
  คำถาม : น้ำรั่วบริเวณรอยต่อแท้งก์กับโถ

 • ใส่ยางรองแท้งค์บิดเบี้ยว/ ยางรองแท้งค์เสื่อมสภาพ
  • ตอบ : ถอดยางรองแท้งค์ประกอบใหม่/เปลี่ยนยางรองแท้งค์

 • ขันน๊อตยึดแท้งค์ไม่แน่น
  • ตอบ : ขันน๊อตยึดแท้งค์ใหม่ให้แน่น
  คำถาม : ชุดทางน้ำเข้าไม่ตัดน้ำ

 • ซีลยางน้ำเข้าสกปรก ( fill valve )
  • ตอบ : ถอดซีลยางน้ำเข้าทำความสะอาด
  คำถาม : ฟลัชไม่ลง / ไม่หมด

 • มีสิ่งอุดตันในโถสุขภัณท์/ถังบำบัดเต็ม
  • ตอบ : ต้องกำจัดสิ่งอุดตันออกโดยใช้เครื่องมือช่วย

 • ไม่มีท่อระบายอากาศ/ท่อระบายอากาศอุดตัน
  • ตอบ : ติดตั้งท่อระบายอากาศ/ทำความสะอาดท่อระบายอากาศ

 • ติดตั้งสุขภัณฑ์ไม่ตรงท่อรับ
  • ตอบ : รื้อสุขภัณฑ์ออกมาติดตั้งใหม่ให้ตรงท่อรับ

 • น้ำในถังแท้งค์มีระดับต่ำเกินไป
  • ตอบ : ปรับระดับน้ำในแท้งค์ให้อยู่ในระดับ ( water line )
  คำถาม : สุขภัณฑ์มีกลิ่น

 • ติดตั้งสุขภัณฑ์ไม่ตรงท่อรับ/ไม่ใส่ชุดกันกลิ่น
  • ตอบ : ปรับระยะการติดตั้งให้ตรงท่อรับสุขภัณฑ์ หรือ ใส่ชุดอุปกรณ์กันกลิ่น (wax flank)
  คำถาม : ปุ่มกดแข็ง / กดไม่ลง

 • ประกอบชุดปุ่มกดไม่ถูกต้อง
  • ตอบ : ถอดชุดปุ่มกดออกมาประกอบใหม่
  คำถาม : ผิวเซรามิคเป็นรอยคราบ

 • เกิดจากคราบสนิมน้ำ ซึ่งอาจเกิดจากคุณภาพน้ำ
  • ตอบ : สามารถใช้น้ำยาทำความสะอาดได้โดยห้ามใช้ของมีคมขัดล้างเพราะอาจจะทำให้เนื้อเซรามิคเป็นรอยได้
  คำถาม : ผิวฝารองนั่งเป็นรอยคราบ

 • เกิดจากคุณภาพน้ำที่ใช้ทำความสะอาดหรือเกิดจากฝุ่นซึ่งทำให้เกิดคราบสกปรกได้
  • ตอบ : ใช้น้ำผสมน้ำสบู่อ่อนๆ ทำความสะอาดโดยใช้ฟองน้ำเช็ดทำความสะอาด ห้ามใช้สารเคมีหรือน้ำยาล้างห้องน้ำเพราะ จะทำให้ฝาเสียหายได้
  คำถาม : หลังกดชักโครก น้ำในโถเอ่อขึ้นและลดระดับลงช้าๆ ในลักษณะมีสิ่งอุดตัน

 • ในคอห่านหรือในท่อมีสิ่งอุดตันเป็นเศษกระจก, ผ้า, เศษผม
  • ตอบ : กำจัดสิ่งอุดตันด้วยเครื่องมือช่วย

 • ในคอห่านหรือในท่อมีสิ่งอุดตันเป็นเศษไม้, เศษเหล็ก
  • ตอบ : ปิดน้ำเข้า ถอดโถส้วมออกใช้เครื่องมือช่วยสอดในทางน้ำทิ้ง (outlet) นำเศษอุดตันออก

 • ท่อระบายอากาศอุดตัน
  • ตอบ : ทำความสะอาดท่อระบายอากาศ

 • ถังบำบัดเต็ม
  • ตอบ : กำจัดสิ่งปฏิกูลออกจากถึงบำบัด
  คำถาม : ทำการชักโครกได้ไม่สะอาด

 • ติดตั้งทางน้ำออก (outlet) ในโถ ไม่ตรงกับท่อน้ำทิ้ง (จะมีอาการหลังติดตั้ง)
  • ตอบ : ถอดโถออก ติดตั้งใหม่
  คำถาม : น้ำรั่วออกผ่านยางกันซึม

 • ยางรั่วกันซึมใส่สลับบน-ล่าง
  • ตอบ : ถอดประกอบใหม่ให้ถูกต้อง

 • ขันน็อตยึดไม่แน่น
  • ตอบ : ขันน็อตยึดใหม่ให้แน่น

 • ยางกันซึมเสื่อมคุณภาพ
  • ตอบ : เปลี่ยนยางกันซึมใหม่
  คำถาม : มีน้ำรั่วไหลลงโถตลอดเวลา

 • มีสิ่งสกปรกจับอุปกรณ์ทางน้ำออก (flush valve) ในถังพักน้ำ
  • ตอบ : ตรวจสอบและทำความสะอาดอุปกรณ์ภายในถึงพักน้ำ
  คำถาม : วาล์วน้ำเข้าเปิด-ปิดเองโดยไม่ต้องกดชักโครก (รั่ว)

 • ชุดอุปกรณ์ทางน้ำออก (flush valve) ในถังพักน้ำ ยางกันรั่ว หรือวาล์วเปิด-ปิดน้ำเสื่อม สกปรก หรืออยู่ผิดตำแหน่งทำให้น้ำลดระดับต่ำกว่าที่ตั้งไว้
  • ตอบ : ทำความสะอาดวาล์ว และตัวอุปกรณ์น้ำออก ถ้ายังรั่วอยู่ให้เปลี่ยนอุปกรณ์

 • ท่อน้ำล้นแตกรั่วจากการหมดสภาพการใช้งาน ทำให้น้ำในถังพักรั่วออกตลอด
  • ตอบ : เปลี่ยนท่อน้ำล้นชุดอุปกรณ์ทางน้ำออกใหม่
  คำถาม : ชุดทางน้ำเข้าไม่เดินน้ำเข้า

 • วาล์วเปิด-ปิดน้ำ ชุดทางน้ำเข้าใส่ไม่ตรงตำแหน่ง
  • ตอบ : ปิดทางน้ำเข้า ถอดประกอบวาล์วเปิด-ปิดน้ำให้ตรงตำแหน่ง
  คำถาม : วาล์วน้ำเข้าไม่ปิด น้ำล้นออก ท่อน้ำล้นตลอด

 • ระบบน้ำเข้าที่ไม่มีตัวกรองน้ำ (filter) มีเศษสิ่งสกปรกพวกสนิมท่อ, เศษหิน, ยาง, เศษโลหะ (หรือคราบหินปูน กรณีน้ำกระด้าง) จับที่วาล์วชุดทางน้ำเข้าขวางการปิดน้ำ
  • ตอบ : ปิดน้ำเข้า ถอดอุปกรณ์ชุดทางน้ำเข้า ถอดวาล์วเปิด-ปิดน้ำ เปิดน้ำเข้าไล่สิ่งสกปรกออกจากท่อและวาล์วอุปกรณ์น้ำเข้า ประกอบกลับเข้าไปใหม่ โดยการใส่ตัวกรองน้ำเสริมด้วย

 • ถ้าทำตามข้อด้านบนน้ำยังคงไม่ปิด แสดงว่าตัววาล์วน้ำเข้ามีความผิดปกติ อาจมีรอยแตก
  • ตอบ : เปลี่ยนวาล์วน้ำเข้าใหม่

 • ชุดปุ่มกด (handle) ค้างทำให้ชุดทางน้ำออกไม่ปิด
  • ตอบ : ถอดประกอบชุดมือกดใหม่

 • ตัวปิดน้ำ (flapper, tank stopper) ของชุดทางน้ำออกปิดตัว หรือเปื่อยเสื่อมคุณภาพ
  • ตอบ : เปลี่ยนตัวปิดน้ำใหม่
  คำถาม : น้ำเติมเข้าถังพักน้ำช้าหรือไม่เติม

 • วาล์วเปิด-ปิดน้ำ ชุดทางน้ำเข้าบวม สายน้ำดีอุดตัน
  • ตอบ : เปลี่ยนวาล์วเปิด-ปิดน้ำใหม่ ถอดสายน้ำดีทำความสะอาด บางทีอาจต้องเปลี่ยนสายน้ำดีใหม่
  คำถาม : มีน้ำไหลจากหัวชุดทางน้ำเข้าเล็กน้อย

   ไม่เป็นปัญหา ปกติหัวชุดทางน้ำเข้าจะมีช่องระบายอากาศ จะมีน้ำไหลออกขณะทำงาน
  คำถาม : การชักโครกไม่ปกติ (ลักษณะน้ำออกชักโครกน้อย)

 • ช่องรูน้ำออกของโถมีสิ่งผิดปกติขวางอยู่
  • ตอบ : ตรวจสอบและดึงสิ่งที่ขวางบริเวณช่องรูน้ำออกอยู่ออก

 • ตัวปิดน้ำชุดทางน้ำออกปิดน้ำเร็วเกินไป
  • ตอบ : ตรวจสอบและดึงสิ่งที่ขวางอยู่ออกด้วยลวด ปรับหรือเปลี่ยนชุดมือกดและอุปกรณ์ทางน้ำออก