บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด สาขาตรัง

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด สาขาตรัง

7/4 หมู่ที่ 7 ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองตรัง 
ตรัง 92000
ประเทศไทย
Tel: 034-110-500
Website: www.thaiwatsadu.com