บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด สาขาลำปาง

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด สาขาลำปาง

70 ถนนไฮเวย์-ลำปาง-งาว ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง
ลำปาง 52100
ประเทศไทย
Tel: 054-010-300
Website: www.thaiwatsadu.com