บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด สาขาพิษณุโลก

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด สาขาพิษณุโลก

788 หมู่ที่ 7 ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก 
พิษณุโลก 65000
ประเทศไทย
Tel: 055-000-500
Website: www.thaiwatsadu.com