บริษัท พี.พี. เซรามิค (รามอินทรา) จำกัด

บริษัท พี.พี. เซรามิค (รามอินทรา) จำกัด

106 ถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี 
กรุงเทพฯ 10510
ประเทศไทย
Tel: 02-540-4803
Website: www.ppceramics.com  
Email: ppceramic@email.com