กรุงเทพศรีนครินทร์

กรุงเทพศรีนครินทร์

1206, 1208, 1210, 1212, 1214 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250
ประเทศไทย
Tel: 0-2321-4494
Website: www.kungtepsri.com
Email: kungtepsri@hotmail.com