บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด สาขาเชียงราย

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด สาขาอุบลราชธานี

99/20 หมู่ 13 ต.สันทราย อ.เมืองเชียงราย 
เชียงราย 57000
ประเทศไทย
Tel: 052-020-600
Website: www.thaiwatsadu.com