บริษัท เซรามิคเอาท์เลท จำกัด

บริษัท เซรามิคเอาท์เลท จำกัด

335  หมู่ 3  ต.บ้านแหวน อ.หางดง
เชียงใหม่ 50230
ประเทศไทย
Tel: 053-4274279