ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ เอส.โอ.พี

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ เอส.โอ.พี

83 ถนนตรัสวงค์  ต.วัดเกตุ อ.เมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่ 50000
ประเทศไทย
Tel: 053-3065978