บริษัท เชียงใหม่ ต.เคหะภัณฑ์ (2002) จำกัด

บริษัท เชียงใหม่ ต.เคหะภัณฑ์ (2002) จำกัด

123 หมู่ 11 ถนนเชียงใหม่-หางดง ต.หนองควาย อ.หางดง
เชียงใหม่ 50230
ประเทศไทย
Tel: 053 441 425-6