บริษัท ทรีเค โฮมเบส จำกัด

บริษัท ทรีเค โฮมเบส จำกัด

130/ 69 หมู่ 5 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่
สงขลา 90110
ประเทศไทย
Tel: 074 209 000
Website: www.homebate.co.th