บริษัท เกรียงไกร จำกัด

199/1 หมู่ 14 ซ.บ้านเก่าจาน ถนนนิตโย ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดร
อุดรธานี 41000
ประเทศไทย
Tel: 042 222 307