บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด สาขาภูเก็ต 1

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด  สาขาภูเก็ต 1

79 หมู่ 5 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต
ภูเก็ต 83000
ประเทศไทย
Tel: 0-7660-8000
Website: www.homeworks.co.th