บริษัท ปทุมธานี เซรามิค จำกัด

บริษัท ปทุมธานี เซรามิค จำกัด

55/145 ซ.ลาดพร้าว 88 (อรพิน) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง
กรุงเทพฯ 10130
ประเทศไทย
Tel: 02-593-3700