บริษัท บ๊าธรูมเซนเตอร์ จำกัด

บริษัท บ๊าธรูมเซนเตอร์ จำกัด

203 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ
กรุงเทพฯ 10250
ประเทศไทย
Tel: 0-2720-3891, 0-2720-3890, 0-2720-3892-4, 0-2720-3898-9
Website: www.bathroomcenter.co.th
Email: bathroomcenter@hotmail.com