บริษัท โฮมเม็กซ์ จำกัด

บริษัท โฮมเม็กซ์ จำกัด 

450 หมู่ 8 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์
นครสวรรค์ 60000
ประเทศไทย
Tel: 056 313 777
Website: www.homex.co.th