บริษัท เฮ้าส์แอนด์โฮม ภูเก็ต จำกัด

บริษัท เฮ้าส์แอนด์โฮม ภูเก็ต จำกัด

88 / 8 หมู่ 2 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต
ภูเก็ต 83000
ประเทศไทย
Tel: 076 209 309-10