บริษัท ซี.เทค เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท ซี.เทค เซ็นเตอร์ จำกัด

55/3 ถ.นภาจรัส ต.ปากน้ำ อ.เมืองกระบี่ 
จ.กระบี่ 81000
ประเทศไทย