บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาภูเก็ต (ถลาง)

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาภูเก็ต (ถลาง)

18 หมู่ 1 ต.ศรีสุนทร  อ.ถลาง  
ภูเก็ต 83110
ประเทศไทย
Tel: 076-390-400
Website: www.homepro.co.th