บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด สาขาบุรีรัมย์

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด สาขาบุรีรัมย์

55 หมู่ที่ 1 ต.บ้านบัว อ.เมืองบุรีรัมย์ 
บุรีรัมย์ 31000
ประเทศไทย
Tel: 044-110-800
Website: www.thaiwatsadu.com