บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด สาขาเพชรบูรณ์

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด สาขาเพชรบูรณ์

40 หมู่ 5 ต.บ้านโตก อ.เมืองเพชรบูรณ์ 
เพชรบูรณ์ 67000
ประเทศไทย
Tel: 056-020-300
Website: www.thaiwatsadu.com