บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด สาขาชลบุรี

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด สาขาชลบุรี

413/81 หมู่ที่ 5 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี 
ชลบุรี 20000
ประเทศไทย
Tel: 033-000-200
Website: www.thaiwatsadu.com