บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด สาขาภูเก็ต

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด สาขาภูเก็ต 

46/13 หมู่ที่ 5 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง 
ภูเก็ต 83110
ประเทศไทย
Tel: 076-601-300
Website: www.thaiwatsadu.com