เชียงใหม่

บริษัท เชียงใหม่ ต.เคหะภัณฑ์ (2002) จำกัด

บริษัท เชียงใหม่ ต.เคหะภัณฑ์ (2002) จำกัด

123 หมู่ 11 ถนนเชียงใหม่-หางดง ต.หนองควาย อ.หางดง
เชียงใหม่ 50230
ประเทศไทย
Tel: 053 441 425-6

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ เอส.โอ.พี

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ เอส.โอ.พี

83 ถนนตรัสวงค์  ต.วัดเกตุ อ.เมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่ 50000
ประเทศไทย
Tel: 053-3065978

 

บริษัท เซรามิคเอาท์เลท จำกัด

บริษัท เซรามิคเอาท์เลท จำกัด

335  หมู่ 3  ต.บ้านแหวน อ.หางดง
เชียงใหม่ 50230
ประเทศไทย
Tel: 053-4274279

 

บริษัท โฮมมอลล์ จำกัด

บริษัท โฮมมอลล์ จำกัด

333 หมู่ 6 ถนนวงแหวนรอบนอก ก.ม 27 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย
เชียงใหม่ 50210
ประเทศไทย
Tel: 053 014 888-90
Website: www.homemall.co.th

 

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่ (สันทราย)

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่ (สันทราย)

49 หมู่ที่ 4  ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย
เชียงใหม่ 50210
ประเทศไทย
Tel: 0-5335-2456
Website: www.homepro.co.th

 

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาหางดง

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาหางดง

433/4-5 หมู่ 7 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่ 50100
ประเทศไทย
Tel: 0-5344-7939
Website: www.homepro.co.th

 

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่

94 หมู่ที่ 4 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ต. หนองป่าครั่ง อ.เมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่ 50000
ประเทศไทย
Tel: 0-5385-1229
Website: www.homepro.co.th

 

บ้าน แอนด์ บียอนด์

บ้าน แอนด์ บียอนด์

201 หมู่ 7 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่ 50200
ประเทศไทย
Tel: 052-001-600
Website: www.thaiwatsadu.com 

 

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด สาขาเชียงใหม่

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด สาขาเชียงใหม่

111 หมู่ 1 ต.ไชยสถาน อ.สารภี
เชียงใหม่ 50140
ประเทศไทย
Website: www.thaiwatsadu.com 
 

 

หสหมู่ ค.เคหภัณฑ์

หสหมู่ ค.เคหภัณฑ์

186  หมู่ 8 ถนนวงแหวนรอบกลาง ต.หนองผึ้ง อ.สารภี
เชียงใหม่ 50140
ประเทศไทย 
Tel: 053 424 930, 053 424 935
 

 

บุญถาวร สาขาเชียงใหม่

246 หมู่ 2 ต.หนองผึ้ง อ.สารภี 
จ.เชียงใหม่ 50140
ประเทศไทย
Tel : 0-5310-5099
Website: www.boonthavorn.com

 

บริษัท โฮมสุขภัณฑ์ จำกัด

บริษัท โฮมสุขภัณฑ์ จำกัด

56 หมู่ 2 ถนนวงแหวนรอบ 2 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย
จ.เชียงใหม่ 50210
ประเทศไทย
Tel : 0-5312-6000 - 3
Website: www.homesukkapan.com
Email : marketing@homesukkapan.com

 

บริษัท นพดลพานิช จำกัด

บริษัท นพดลพานิช จำกัด 

392 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50000
ประเทศไทย
Tel : 0-5324-0377
Website: www.nopadol.com
Email : info@nopadol.com