สงขลา

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาหาดใหญ่ (กาญจนวนิช)

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาหาดใหญ่ (กาญจนวนิช)

3/40 หมู่ที่ 5 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่
สงขลา 90110
ประเทศไทย
Tel: 074 210 999
Website: www.homepro.co.th

 

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาสมุย

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาสมุย

1/7 หมู่ 6 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย
สุราษฎร์ธานี 84320
ประเทศไทย
Tel: 077 231 900
Website: www.homepro.co.th

 

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาหาดใหญ่

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาหาดใหญ่

677 ถนนเพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่
สงขลา 90110
ประเทศไทย
Tel: 0-7446-9055
Website: www.homepro.co.th

 

บริษัท ทรีเค โฮมเบส จำกัด

บริษัท ทรีเค โฮมเบส จำกัด

130/ 69 หมู่ 5 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่
สงขลา 90110
ประเทศไทย
Tel: 074 209 000
Website: www.homebate.co.th
 

 

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด สาขาหาดใหญ่

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด สาขาหาดใหญ่

1119 หมู่ 1 ถนน เลี่ยงเมือง(สายเอเชีย) ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ 
สงขลา 90110
ประเทศไทย
Tel: www.thaiwatsadu.com