ภูเก็ต

บริษัท ควอลิตี้ โฮมมาร์ท จำกัด

บริษัท ควอลิตี้ โฮมมาร์ท จำกัด

69/4 , 69/5 หมู่ 8 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง
ภูเก็ต 83110
ประเทศไทย
Tel: 076 617 278-82

 

บริษัท เฮ้าส์แอนด์โฮม ภูเก็ต จำกัด

บริษัท เฮ้าส์แอนด์โฮม ภูเก็ต จำกัด

88 / 8 หมู่ 2 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต
ภูเก็ต 83000
ประเทศไทย
Tel: 076 209 309-10

 

บริษัท บ้านสุขภัณฑ์และกระเบื้อง จำกัด

บริษัท บ้านสุขภัณฑ์และกระเบื้อง จำกัด

108/18 หมู่ 5 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9  ต.รัษฏา อ.เมืองภูเก็ต
ภูเก็ต 83000
ประเทศไทย
Tel: 076 261 470

 

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาภูเก็ต (ถลาง)

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาภูเก็ต (ถลาง)

18 หมู่ 1 ต.ศรีสุนทร  อ.ถลาง  
ภูเก็ต 83110
ประเทศไทย
Tel: 076-390-400
Website: www.homepro.co.th

 

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาภูเก็ต (ฉลอง)

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาภูเก็ต (ฉลอง)

61/10 หมู่ 10 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต
ภูเก็ต 83130
ประเทศไทย
Tel: 076 602 399
Website: www.homepro.co.th

 

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาภูเก็ต

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาภูเก็ต

104 หมู่ 5 ถนนบายพาส ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต
ภูเก็ต 83000
Tel: 0-7625-5188
Website: www.homepro.co.th

 

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด สาขาภูเก็ต

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด สาขาภูเก็ต 

46/13 หมู่ที่ 5 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง 
ภูเก็ต 83110
ประเทศไทย
Tel: 076-601-300
Website: www.thaiwatsadu.com
 

 

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด สาขาภูเก็ต 1

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด  สาขาภูเก็ต 1

79 หมู่ 5 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต
ภูเก็ต 83000
ประเทศไทย
Tel: 0-7660-8000
Website: www.homeworks.co.th