นครศรีธรรมราช

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขานครศรีธรรมราช

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขานครศรีธรรมราช

89 ถนนนคร – ปากพนัง ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช 80000
ประเทศไทย
Tel: 075 324 740
Website: www.homepro.co.th

 

บริษัท ยุ่ยล้ง โฮมเอ็กซ์เพิร์ท จำกัด

บริษัท ยุ่ยล้ง โฮมเอ็กซ์เพิร์ท จำกัด

33/3 ถนนพัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช 80000
ประเทศไทย
Tel: 075 322 200

 

บริษัท เจี้ยบเซ้งโฮมเซรามิค จำกัด

บริษัท เจี้ยบเซ้งโฮมเซรามิค จำกัด 

420 หมู่ที่ 1 ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง
จ.นครศรีธรรมราช 80110
ประเทศไทย
Tel : 0-7542-3533-5

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยุ่ยล้งนคร (วัสดุก่อสร้าง)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยุ่ยล้งนคร (วัสดุก่อสร้าง)

1343/8-9 ถ.ราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช
จ.นครศรีธรรมราช 80000
ประเทศไทย
Tel : 0-7531-4297