กาญจนบุรี

บริษัท ยงเฮ้าส์ จำกัด สาขาท่าม่วง

บริษัท ยงเฮ้าส์ จำกัด สาขาท่าม่วง

148 หมู่ 3  ถ.เพชรเกษม  ต.วังขนาย  อ.ท่าม่วง 
กาญจนบุรี  71110
Tel : 034-626603-12
Website : www.yonghouse.co.th
Email : contact@yonghouse.co.th

 

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขากาญจนบุรี

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขากาญจนบุรี

15 หมู่ที่ 1 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง
กาญจนบุรี 71000
ประเทศไทย
Tel: 0-3460-2700
Website: www.homepro.co.th

 

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด สาขากาญจนบุรี

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด สาขากาญจนบุรี

111 หมู่ที่ 9 ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี 
กาญจนบุรี 71000
ประเทศไทย
Tel: 034-910-200
Website: www.thaiwatsadu.com