บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด สาขาหาดใหญ่

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด สาขาหาดใหญ่

1119 หมู่ 1 ถนน เลี่ยงเมือง(สายเอเชีย) ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ 
สงขลา 90110
ประเทศไทย
Tel: www.thaiwatsadu.com