บริษัท ชลบุรีกันยง จำกัด

บริษัท ชลบุรีกันยง จำกัด

39/1-4 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี
ชลบุรี 20000
ประเทศไทย
Tel: 038 265 400