บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด สาขาอุดรธานี

608 หมู่ 4 ต.หนองขอนกว้าง อ.เมืองอุดรธานี
อุดรธานี 41000
ประเทศไทย
Tel: 042-110-800
Website: www.thaiwatsadu.com