บริษัท วี.เค.เซรามิค จำกัด

บริษัท วี.เค.เซรามิค จำกัด

271 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กรุงเทพฯ 10250
ประเทศไทย
Tel: 02-511-1984, 02-513-8321-2, 02-512-4828, 02-512-4827