บริษัท ศรีสหการค้า จำกัด (อุทยานกระเบื้อง ไทรน้อย)

บริษัท ศรีสหการค้า จำกัด (อุทยานกระเบื้อง ไทรน้อย)

74 หมู่ 4 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย
นนทบุรี 11150
ประเทศไทย
Tel: 02-1976795-7
Fax: 02-1976793-4
Website: www.srisahakarn.com
Email:  contact@srisahakarn.com , sales@srisahakarn.com