บริษัท ศรีไทยใหม่วัสดุภัณฑ์ จำกัด

บริษัท ศรีไทยใหม่วัสดุภัณฑ์ จำกัด

222 หมู่ 4 ถนนนิตโย ต.หนองบัว อ.เมืองอุดรธานี
อุดรธานี 41000
ประเทศไทย
Tel: 042 247 333
Website: www.srithaimai.com