บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด สาขากาญจนบุรี

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด สาขากาญจนบุรี

111 หมู่ที่ 9 ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี 
กาญจนบุรี 71000
ประเทศไทย
Tel: 034-910-200
Website: www.thaiwatsadu.com