ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยุ่ยล้งนคร (วัสดุก่อสร้าง)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยุ่ยล้งนคร (วัสดุก่อสร้าง)

1343/8-9 ถ.ราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช
จ.นครศรีธรรมราช 80000
ประเทศไทย
Tel : 0-7531-4297