ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหไพบูลย์ สุขภัณฑ์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหไพบูลย์ สุขภัณฑ์ 

29/6-11 หมู่18 ถ.ประสพสุข ต.รอบเวียง อ.เมือง 
จ.เชียงราย 57000
ประเทศไทย
Tel : 0-5374-0256