บริษัท ไพรัช โฮมเดคคอร์ จำกัด

บริษัท ไพรัช โฮมเดคคอร์ จำกัด 

29 หมู่ 14  ถ.มะลิวัลย์  ต.บ้านเปิด อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 40000
ประเทศไทย
Tel : 086-490-1594 / 088-557-1121
Website: www.prhomedecor.co.th