หสหมู่ ค.เคหภัณฑ์

หสหมู่ ค.เคหภัณฑ์

186  หมู่ 8 ถนนวงแหวนรอบกลาง ต.หนองผึ้ง อ.สารภี
เชียงใหม่ 50140
ประเทศไทย 
Tel: 053 424 930, 053 424 935