บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด สาขาเชียงใหม่

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด สาขาเชียงใหม่

111 หมู่ 1 ต.ไชยสถาน อ.สารภี
เชียงใหม่ 50140
ประเทศไทย
Website: www.thaiwatsadu.com