บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด สาขาฉะเชิงเทรา

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด สาขาฉะเชิงเทรา

99 หมู่ที่ 2 ต.โสธร อ.เมืองฉะเชิงเทรา 
ฉะเชิงเทรา 24000
ประเทศไทย
Tel: 033-590-200
Website: www.thaiwatsadu.com