ปุ่มกดชำระ ทรงสี่เหลี่ยม สีเงินด้าน

SFWK5034-Square-Matt-01.png
SFWK5034-Square-Matt-02.png
SFWK5034-Square-Matt-01.png
SFWK5034-Square-Matt-02.png

ปุ่มกดชำระ ทรงสี่เหลี่ยม สีเงินด้าน

0.00

SFWK5034
(พร้อมอักษรเบรลล์แสดงปริมาณน้ำ)

ปุ่มกดชำระล้างแบบ Dual Flush
ใช้ร่วมกับสุขภัณฑ์แบบแขวนผนัง หรือแบบตั้งพื้น

การดูแลรักษา 
- ควรทำความสะอาดด้วยผ้าสะอาด เช็ดทำความสะอาดเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อความสะอาดและสุขอนามัยที่ดี

Add To Cart