เอก้า

product_20100903135323%5B1%5D[1].png
product_20100903135323%5B1%5D[1].png

เอก้า

0.00

โถปัสสาวะชายท่อน้ำเข้าด้านหลัง
SVU24802000N01 (NM-7481/WT)

 

การออกแบบรูปทรงพิเศษ ด้วยโถปัสสาวะแบบตั้งพื้น พร้อมอุปกรณ์ชำระแบบสเปรย์ เพื่อประสิทธิภาพของการใช้น้ำได้อย่างประหยัดและคุ้มค่า

* ต้องติดตั้งคู่กับ "ชุดฟลัชวาล์วพร้อมฝาครอบปุ่มกด (สำหรับกดชำระ)" *
การทำงาน :
เมื่อกดปุ่มชำระล้างที่ชุดฟลัชวาล์ว ตัวควบคุมทางน้ำเข้า (ที่อยู่ด้านหลังกำแพง) จะปล่อยน้ำดีออกมาตามท่อโดยจะถูกต่อเข้าด้านหลังของโถปัสสาวะออกมาชำระล้าง ส่วนน้ำเสียจะไหลลงสู่ท่อน้ำทิ้งต่อไป

การติดตั้ง : เตรียม
รูท่อน้ำดี (ที่ต้องต่อเข้ารูด้านบนส่วนหลังของโถปัสสาวะ)
รูท่อน้ำทิ้ง (ที่ต้องต่อเข้ารูด้านล่างของโถปัสสาวะ) ที่แต่ละรุ่นจะมีความสูงที่แตกต่างกัน
ส่วนเพิ่มเติม คือ ชุดอุปกรณ์ฟลัชติดผนัง ได้แก่ ชุดปุ่มกด สำหรับกดเพื่อชำระ และชุดอุปกรณ์ฟลัช ที่จะถูกต่อเข้ากับรูท่อน้ำดี เพื่อสั่งให้น้ำดีทำงาน โดยจะถูกติดตั้งอยู่ภายในกำแพง ดังนั้น จึงควรมีการเช็คระยะก่อนการติดตั้ง

การดูแลรักษา 
ทำความสะอาดได้ง่าย เพียงใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำเปล่าหรือน้ำสบู่อย่างอ่อนเช็ดทำความสำอาดเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ 

การรับประกัน
ชิ้นส่วนเซรามิค 10 ปี
อุปกรณ์หม้อน้ำ และฝารองนั่ง 1 ปี

* ไม่รวมชุดฟลัชวาล์วพร้อมฝาครอบปุ่มกด (สำหรับกดชำระ) *

Add to favorite