ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัล LED TV 32 นิ้ว

20150526144002.png

1.คุณธารากานต์ 
เบอร์โทรศัพท์ : 0821567xxx จังหวัด :-

2.คุณสมเกียรติ อ่อนทองหลาง
เบอร์โทรศัพท์ : 0819272xxx จังหวัด : กรุงเทพฯ

3.คุณพงษ์สิริ สมบัติไพบูรย์
เบอร์โทรศัพท์ : 0817362xxx จังหวัด : กาญจนบุรี

4.คุณนาวี สายแจ้ง
เบอร์โทรศัพท์ : 0893784xxx จังหวัด : สมุทรสาคร

5.คุณวิสุทธิ์ พูนศิริ
เบอร์โทรศัพท์ : 0859969xxx จังหวัด : กรุงเทพฯ

6.คุณอัญฑิญา พงษ์หล้า
เบอร์โทรศัพท์ : 0956845xxx จังหวัด : ลำพูน

7.คุณกิตติพงษ์ ดิษเสถียร
เบอร์โทรศัพท์ : 0850370xxx จังหวัด : แพร่

***ทางทีมงานจะติดต่อลูกค้าที่ได้รับรางวัลเพื่อแจ้งวัน และสถานที่ในการเข้ารับรางวัลต่อไป***