ติดต่อเราที่นี่

กรุณากรอกข้อมูล เรื่องที่ต้องการติดต่อ และรายละเอียดให้ครบทุกช่อง เพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับ

บริษัท วิลเลรอย แอนด์ บอค (ประเทศไทย) จำกัด
 

สำนักงานกรุงเทพฯ

65/42 อาคารชำนาญเพ็ญชาติ บิซเนส เซ็นเตอร์ ชั้น 3
ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: (02) 206-3400
โทรสาร:   (02) 643-1570

 

 

โรงงาน นิคมอุตสาหกรรม SIL

58 หมู่ 6 ตำบลหนองปลาหมอ 
อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140
โทรศัพท์: (036) 382-550
โทรสาร:   (036) 373-473