สุขภัณฑ์...แต่ละแบบต่างกันอย่างไร

สุขภัณฑ์...แต่ละแบบต่างกันอย่างไร

สุขภัณฑ์...เครื่องประดับชิ้นเอกในห้องน้ำ ที่สามารถบ่งบอกได้ถึงรสนิยม รูปแบบการใช้ชีวิต สิ่งแวดล้อม พื้นฐานทางสังคมของผู้เป็นเจ้าของ หรือแม้แต่ของผู้ใช้งานเอง ซึ่งในปัจจุบัน สุขภัณฑ์นั้นมีรูปแบบแตกต่างกันมากมายให้เราได้เลือกสรรแต่แบบไหนที่จะเหมาะสมกับห้องน้ำของเราที่สุดวันนี้ nahm มีข้อมูลดีๆ มาฝากกันครับ


สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว (One Piece WC)


สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว

สุขภัณฑ์ที่รวมถังพักน้ำและโถสุขภัณฑ์เข้าไว้ด้วยกันเนื่องจากไม่มีรอยต่อระหว่างชิ้นงาน เสียงการทำงานเงียบและติดตั้งง่าย หากต้องการติดตั้ง ควรตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น เพื่อเตรียมพื้นทีหน้างาน ในเรื่องขนาดของห้องน้ำ ขนาดสุขภัณฑ์และพื้นที่เหลือบริเวณโดยรอบ เพราะเมื่อติดตั้งแล้ว จะต้องเหลือพื้นที่สำหรับใช้งานในส่วนต่างๆ ด้วยครับ

  • ส่วนประเภทของท่อน้ำทิ้ง โดยส่วนใหญ่สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียวจะเป็นการต่อท่อน้ำทิ้งลงพื้น (S-Trap)
  • ระยะห่างระหว่างท่อน้ำทิ้งและผนัง (ระยะห่างมาตรฐาน คือ 30.5 cm.) เพื่อเวลาติดตั้งท่อน้ำทิ้งของสุขภัณฑ์และท่อน้ำทิ้งของห้องน้ำจะสามารถประกอบกันได้พอดี
  • ระยะท่อน้ำดี สุขภัณฑ์แต่ละรุ่น จะกำหนดขนาดไว้ สามารถตรวจสอบขนาดเบื้องต้นก่อนติดตั้งได้สุขภัณฑ์แบบ2 ชิ้น (Two Piece WC)


สุขภัณฑ์แบบ 2 ชิ้น


เป็นสุขภัณฑ์ที่แยกถังพักน้ำและโถสุขภัณฑ์ออกจากกัน ทำให้สามารถขนย้ายได้สะดวกมากกว่า การติดตั้งง่าย ไม่ยุ่งยาก เพียงประกอบยึดถังพักน้ำและโถสุขภัณฑ์ด้วยน็อตยึด หากในส่วนของถังพักน้ำแตกหัก หรือเสียหาย สามารถเปลี่ยนเฉพาะชิ้นส่วนได้การเตรียมพื้นที่หน้างานเพื่อติดตั้งจะเหมือนกับสุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว (ในระบบ Washdown) คือ ขนาดของห้องน้ำ เมื่อติดตั้งแล้วจะต้องเหลือพื้นที่สำหรับใช้งานในส่วนต่างๆ

  • ประเภทของท่อน้ำทิ้ง จะมีทั้งการต่อท่อน้ำทิ้งลงพื้น (S-Trap) และการต่อท่อน้ำทิ้งออกผนัง (P-Trap)
  • ระยะห่างระหว่างท่อน้ำทิ้งและผนัง (ระยะห่างมาตรฐาน คือ 30.5 cm.)
  • ระยะท่อน้ำดี ต้องตรวจสอบระยะเบื้องต้นก่อนติดตั้งสุขภัณฑ์แบบแขวนผนัง (Wall-Mounted WC)


สุภัณฑ์แบบแขวนผนัง


ประกอบด้วยโถสุขภัณฑ์ ถังพักน้ำแบบซ่อนผนัง และมือกด โดยถังพักน้ำจะมีลักษณะพิเศษเฉพาะ จะถูกซ่อนไว้ในผนัง เมื่อติดตั้งเสร็จ เราจะเห็นเพียงโถสุขภัณฑ์และมือกด ถือว่าเป็นสุขภัณฑ์มีความทันสมัยทั้งในแง่ของสไตล์การตกแต่ง และการใช้งาน (สำหรับห้องน้ำคนเมือง ที่มีข้อจำกัดด้านพื้นที่ และสุขอนามัย ไร้กังวลกับปัญหาหลังการติดตั้งด้วยอุปกรณ์มาตรฐานระดับสากล) เรื่องความมั่นคง แข็งแรงในการรองรับน้ำหนัก สามารถรองรับน้ำหนักได้ถึง 400 kg. (หากติดตั้งด้วยชุดติดตั้งมามาตรฐานและถูกต้อง)ขั้นตอนการติดตั้ง จะมีการเตรียมพื้นที่หน้างานที่แตกต่างจาก 2 แบบที่เคยกล่าวมาเลยครับ โดยถังพักน้ำนี้จะถูกยึดไว้กับโครงเหล็ก ที่จะมีหน้าที่ยึดติดกำแพง เพื่อความมั่นคงและยึดติดสุขภัณฑ์ด้วยในตัว (ท่อน้ำดีและท่อน้ำทิ้งก็จะถูกต่อจากโครงเหล็กนี้ด้วยเช่นกัน) ด้วยระยะติดตั้งที่ระบุไว้ตามมาตรฐานและตามความเหมาะสมของหน้างานครับ ส่วนท่อน้ำทิ้ง จะเป็นแบบออกผนัง (P-Trap) เมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว ก็สามารถปิดพื้นผิวหน้างานให้เรียบร้อยได้เลยครับ
เคล็ดไม่ลับ : ควรเตรียมช่องหรือประตูไว้เปิด-ปิดถังพักน้ำ หากต้องมีการบำรุง หรือดูแลรักษาด้วยนะครับสุขภัณฑ์แบบตั้งพื้น (Floor-Standing WC)


สุขภัณฑ์แบบตั้งพื้น


จะมีลักษณะเหมือนกันกับ สุขภัณฑ์แบบแขวนผนัง (Wall-Mounted WC) ประกอบด้วย โถสุขภัณฑ์ (ที่เป็นแบบตั้งพื้น) ถังพักน้ำแบบซ่อนผนัง และมือกด (ซึ่งเหมือนรูปแบบแขวนผนังเลยครับ) การติดตั้ง เตรียมพื้นที่สำหรับถังพักน้ำเพื่อฝังไว้ในกำแพง โดยท่อน้ำดีจากถังพักน้ำจะถูกต่อเข้ากับสุขภัณฑ์ จนเมื่อได้ระยะที่เหมาะสม จึงยึดติดถังพักน้ำกับกำแพงเพื่อความมั่นคงต่อไป ส่วนท่อน้ำทิ้ง สามารถเลือกได้ว่าจะเป็นแบบออกผนัง (P-Trap) หรือแบบลงพื้น (S-Trap) เมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว ก็สามารถดำเนินการปิดพื้นผิวหน้างานให้เรียบร้อยได้เลยครับ เคล็ดไม่ลับ : ควรเตรียมช่องหรือประตูไว้เปิด-ปิดถังพักน้ำ หากต้องมีการบำรุง หรือดูแลรักษาด้วยนะครับสุขภัณฑ์แบบฟลัชวาล์ว (Flush Valve WC)


สุขภัณฑ์แบบฟลัชวาล์ว

สุขภัณฑ์รูปแบบนี้จะประกอบด้วยโถสุขภัณฑ์และชุดฟลัชมือกด เป็นสุขภัณฑ์ที่ใช้แรงดันน้ำในการชำระล้าง ท่อน้ำดีจะถูกต่อเข้ากับท่อน้ำของอาคาร จึงไม่มีหม้อพักน้ำเหมือนสุขภัณฑ์รูปแบบอื่น

พื้นที่ติดตั้ง เหมาะกับการใช้งานในห้องน้ำสาธารณะ เช่น ห้างสรรพสินค้า สวนสาธารณะ โรงเรียน ที่ชุมนุมชนต่างๆ หรือที่ที่มีเครื่องปั๊มน้ำขนาดใหญ่ เป็นต้น

  • ขั้นตอนการติดตั้ง จัดเตรียมพื้นที่หน้างานสำหรับท่อน้ำดี ที่ขนาดมาตรฐาน 1 นิ้ว ขนาดของท่อน้ำทิ้ง ขึ้นอยู่กับสุขภัณฑ์แต่ละรุ่นที่กำหนด และแรงดันน้ำที่เหมาะสมในการใช้งานและชำระล้าง
  • การดูแลรักษา สามารถทำได้ง่าย (เนื่องจากชุดฟลัชมือกดอยู่ด้านนอก หากมีปัญหา สามารถทำการซ่อมแซมได้จากด้านนอกครับ)


สุขภัณฑ์แบบราดน้ำสุขภัณฑ์ประเภทนี้ มีทั้งแบบนั่งยองและแบบนั่งราบ มีราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับประเภทอื่นๆ ปริมาณน้ำที่ใช้ทำความสะอาดในแต่ละครั้งไม่มาก การติดตั้งและการดูแลรักษาไม่ยุ่งยาก จึงพบเห็นได้บ่อยในที่สาธารณะ เช่น ปั๊มน้ำมัน เป็นต้น

เมื่อได้สุขภัณฑ์ที่เหมาะสมกับความต้องการแล้ว อย่าลืมหมั่นดูแลและทำความสะอาดเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ และเหมาะสมด้วยนะครับ เพื่อสุขอนามัยที่ดีของผู้ใช้งานครับ