ระบบชำระล้าง...แบบไหนจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและดีต่อคุณภาพชีวิตของเรา

ระบบชำระล้าง...แบบไหนจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและดีต่อคุณภาพชีวิตของเรา

เวลาเรากดชำระล้างสุขภัณฑ์ในแต่ละครั้ง สิ่งที่เราจะสัมผัสได้หลังจากนั้น คือ เสียง และร่องรอยของการชำระล้าง... เสียง...ที่ดังหรือเบา ร่องรอย...ที่สะอาด หมดจดหรือรอยคราบต่าง ๆ ส่วนหนึ่งนั้นมาจากระบบการชำระล้าง ระบบการชำระล้างของสุขภัณฑ์ที่มีจำหน่ายอยู่ในตลาดปัจจุบันมีมากมายให้ได้เลือกใช้งาน แต่จริง ๆ เรารู้หรือไม่ว่า แต่ละแบบมีคุณสมบัติ หรือฟังก์ชั่นการใช้งานอย่างไร แล้วแบบไหนจะเหมาะสมกับระบบห้องน้ำของบ้านเรามากที่สุด วันนี้ nahm มีข้อมูลดีๆ มาบอกครับ

ระบบชำระล้างในตลาดปัจจุบัน สามารถแยกประเภทได้ดังนี้

1. ระบบชำระล้าง Wash Down

ระบบชำระล้างแบบนี้เป็นระบบการชำระล้างแรกเริ่มที่มีการใช้งาน โดยเริ่มจากสมัยก่อนเป็นระบบการตักน้ำราดลงในสุขภัณฑ์ แต่ด้วยวิวัฒนาการ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้น ได้มีการปรับเปลี่ยนมาเป็นระบบถังพักน้ำ เพื่อใช้กักเก็บน้ำสำหรับการกดชำระในแต่ละครั้ง

โดยระบบ Wash Down ถือเป็นระบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและประหยัดน้ำ เนื่องจากสามารถเลือกใช้ปริมาณน้ำในการชำระล้างได้ในแต่ะครั้งได้ ไม่ว่าจะเป็นน้ำมาก หรือน้ำน้อยสำหรับการใช้งานแต่ละประเภท และปริมาณน้ำที่น้อยที่สุดที่สามารถชำระล้างได้ คือ 3 ลิตร แต่ยังสามารถทำความสะอาดได้อย่างหมดจด ลักษณะการทำงาน จะใช้น้ำหนักของน้ำใหม่เป็นแรงผลักดันสิ่งปฏิกูลลงสู่ท่อชำระ โดยน้ำใหม่จะถูกผลักดันออกมาทางริมขอบโถ เพื่อผลักดันสิ่งปฏิกูลออกทางท่อชำระ

เกร็ดเล็ก เกร็ดน้อย : ในกรณีที่น้ำไม่ไหล เรายังสามารถใช้สุขภัณฑ์ ระบบ Wash Down ได้ปกติ เพียงตักน้ำราดลงในสุขภัณฑ์หลังจากการใช้งานครับ

2. ระบบชำระล้าง Siphon Wash Down

ระบบชำระล้างแบบนี้เป็นระบบการชำระล้างที่ถูกพัฒนาต่อมาจาก ระบบ Wash Down ที่โถสุขภัณฑ์ถูกปรับให้คอห่านมีความลาดเอียงมากขึ้น และท่อยาวมากขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำความสะอาดให้มากขึ้น

ลักษณะการทำงาน เป็นระบบกาลักน้ำที่จะมีรูเจ็ทปล่อยน้ำอยู่ริมขอบโถสุขภัณฑ์ น้ำจะถูกปล่อยในแนวเฉียงเพื่อสร้างให้เกิดน้ำวน จนเกิดเป็นสายน้ำเร่งให้น้ำไหลชำระล้างสิ่งปฏิกูล

เกร็ดเล็ก เกร็ดน้อย : ในกรณีที่น้ำไม่ไหล หากต้องการใช้สุขภัณฑ์ ระบบ Siphon Wash Down เพียงตักน้ำใส่ลงในถังพักน้ำจนถึงขีดที่กำหนด ก็จะสามารถใช้งานสุขภัณฑ์ได้ปกติ

ระบบ Siphon ได้ถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง จนได้ระบบ Siphon ใหม่เกิดขึ้น ได้แก่

2.1 Siphon Jet : ระบบการชำระล้างที่ถูกพัฒนาต่อมาจาก ระบบ Siphon ปรับให้มีการปล่อยน้ำจาก 2 แหล่ง คือ รูเจ็ทริมขอบโถ (ระบบ Siphon เดิม) และ รูด้านล่างโถ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำความสะอาดได้มากยิ่งขึ้น

ลักษณะการทำงาน เป็นระบบกาลักน้ำ ที่จะมีรูเจ็ทอยู่ริมขอบโถสุขภัณฑ์ และเพิ่มรูปล่อยน้ำจากด้านล่างโถ โดยน้ำจะถูกปล่อยในแนวเฉียงจากรูเจ็ทริมขอบโถ เพื่อสร้างให้เกิดน้ำวนขึ้น และน้ำจากรูปล่อยน้ำโถด้านล่าง จะผลักดันสิ่งปฏิกูลให้ไปสู่ท่อชำระ ให้เร็วและแรงกว่าระบบอื่น

2.2 Siphon Vortex : ถือเป็นระบบล่าสุดของ Siphon ที่ได้ปรับระบบการปล่อยน้ำชำระล้างเป็นแบบหมุนวน ให้มีประสิทธิภาพเร็วและแรงมากยิ่งขึ้น

ลักษณะการทำงาน จะมีการปล่อยน้ำจากรูเจ็ทริมขอบโถสุขภัณฑ์ จนเกิดระบบน้ำหมุนวน ทำให้เกิดแรงดูด เพื่อดูดสิ่งปฏิกูลต่างๆ ลงสู่ท่อชำระต่อไป

ระบบการชำระล้างแต่ละประเภทมีข้อดี ข้อเสีย แตกต่างกันนะครับ หากแต่การเลือกใช้นั้นควรขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน ความชอบ ระบบน้ำที่รองรับการใช้งาน และปัจจัยอื่นๆ ที่มีส่วนต่อการตัดสินใจ ซึ่งสุขภัณฑ์ที่ดี ไม่จำเป็นจะต้องเป็นสุขภัณฑ์ที่มีระบบที่ทันสมัยที่สุด สวยงามที่สุด แพงที่สุด แต่เป็นสุขภัณฑ์ที่เหมาะกับห้องน้ำ และลักษณะการใช้งานของเรามากที่สุดต่างหากนะครับ...